Däck och hjulinställningar
Öppet:
Mån-Tor 07.00 – 17.00
Fre 07.00 – 14.00
Adress:
Tumstocksvägen 7B, 187 66 Täby
Visa på karta

Däck och hjulinställningar

Behöver du nya däck eller göra en hjulinställning?

Vi säljer de vanligaste däckmärkena samt fälgar och hjälper till med montering och balansering. Vi har bra priser, personlig service och snabba leveranser på sommardäck, dubbade och odubbade vinterdäck samt fälgar. Hjulinställning görs med modern 4-hjulsmätning.

Ring och boka tid nu!

Kontakta oss

Service och reparationer

däck

Däck, fälg och hjulinställning

AC

AC-reparationer

Övrig service

Övrig service

Ersättning vid skador på bil och däck

Ibland händer det att en bil blir skadad på grund av att vägen är i dåligt skick. Både när det händer på en statlig väg eller på en intilliggande väg kan man ibland ha rätt till att få ersättning för skadan om det beror på bristande underhåll av vägen. Vad är det som gäller för att man ska kunna få ersättning och vad bör man tänka på?

Oftast är det kommunen eller staten som är ansvarig väghållare genom trafikverket. De ansvarar för att vägen hålls i ett gott och trafiksäkert skick. Om en bil skadas på grund av att väghållaren har brustit i detta eller om de varit oaktsamma eller försumliga på något annat sätt  kan väghållaren bli skadeståndsskyldig. Ansvaret gäller även för deras underentreprenörer om de är vållande till skador.

När man har ett ersättningsanspråk ska man först och främst vända sig till den ansvariga väghållaren och förhandla med den. Om man inte skulle lyckas med det har man inget annat val än att vända sig till tingsrätten och stämma väghållaren.

Man tillämpar samma regler som i andra skadeståndsfall vilket innebär att bilägaren behöver kunna bevisa att skadan har vållats av att väghållaren har varit oaktsam eller försumlig. Väghållaren är inte ansvarig för några skador som har orsakats enbart av att bilen har körts på en dålig väg eller som har vållats av någon annan trafikant, tex en annan förare som inte följt någon trafikregel eller en person som har tappat ett föremål på vägbanan som har du kört på.

Många gånger kan det vara mycket svårt att kunna bevisa att väghållaren faktiskt har orsakat skadan och varit vållande genom oaktsamhet eller försummelse. Det här fastställs genom en fri bedömning som beaktar hur länge bristen eller skadan har funnits, hur stor risken för en skada var, om väghållaren kände till eller borde ha känt till bristen eller skadan, storleken av den sannolika skadan, om väghållaren vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga skada, möjligheten och kostnaden för att undvika skadan, t ex sätta ut varningsanordningar, samt om det varit möjligt för väghållaren att inse att det fanns en risk för skada.

Om man vill utnyttja sin försäkring ska man använda sin vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti om man har en sådan. Man får då kräva ersättning för självrisken från väghållaren. Däremot är det sällan värt att driva en juridisk process mot väghållaren eftersom beloppen för självrisker oftast handlar om ganska små belopp.

Om man inte har någon vagnskadeförsäkring, behöver man kanske kräva ersättning för hela skadebeloppet från väghållaren. Du måste i sådana fall kunna styrka beloppets storlek, så se till att spara fakturan från din verkstad.

Det är viktigt att komma ihåg att man som förare också har ett eget ansvar som innebär att man inte alltid kan få full ersättning för sin skada. Trafikskadelagen har regler som tar hänsyn till att motortrafik är en riskabel verksamhet och man kan därför få vara med och bära en del av risken själv. Man tar hänsyn till alla omständigheter för att se om det finns någon utomstående faktor som bidragit till skadan. Om skadan däremot inte har någonting alls med förarens körsätt att göra ska ersättningen naturligtvis inte sänkas. Exempel på detta kan vara att bilen har träffats av en sten eller skadats enbart på grund av bristande underhåll av vägen.

Det är inte ovanligt att man misslyckas med att få ersättning på grund av att man inte har tillräckligt med bevis. Därför är det bra att vara noggrann med att dokumentera alla skador och även de förhållanden som finns på skadeplatsen genom att ta fotografier i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Undersök skadans storlek och placering på vägbanan. Se efter om ett vägarbete är tillräckligt skyltat eller inte. Försök att ta reda på om skadan i vägen har funnits länge. Om det finns vittnen ska du se till att ta namn och kontakt-uppgifter från dessa. Slutligen är det bra att undersöka vilka rutiner som väghållaren har för att kontrollera vägens skick samt om de har följt dessa.